Data Siswa

No Nama Alamat Detail
1 alexander manek Detail
2 angelus maria vianey loy Detail
3 antonius nungreyda mau Detail
4 ardian erwinto telnoni Detail
5 asriana liufeto Detail
6 bernadino leorino rusae Detail
7 bernadinus amsikan Detail
8 dedi noversen suan Detail
9 fulgentius elias bere Detail
10 harjuna rangga try putra banik Detail
11 ignasia goreti monez Detail
12 kanfaria nofanra belak Detail
13 magdalena maia Detail
14 maria anggelina bano Detail
15 maria arniyanti penu Detail
16 melkianus manek Detail
17 ponchi arnold dopong maring Detail
18 redemtus paskalis laran wuwur Detail
19 redy trisna tino Detail
20 rival emanuel fay Detail