NEWS UPDATE :  
SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KUPANG

Motto dan Maklumat

Motto dan Maklumat

26 Jun 2020 959 motto, maklumat pelayanan

Motto : "Sukses, Unggul, Profesional, Energik dan Ramah"


Maklumat Pelayanan : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak ditepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"